Lựa chọn giải pháp phần mềm kế toán nào
cho doanh nghiệp tốt nhất hiện nay?

Trong thời đại công nghệ số, kế toán trở thành một trong những ngành được ứng dụng công nghệ nhanh nhất vào quy trình hoạt động.

Các phần công việc quá nhiều và phức tạp của kế toán được ĐƠN GIẢN HÓA bởi công nghệ, kể cả hoạt động ghi sổ sách và lập báo cáo tài chính.

SIS MAC - Tiên phong cho Doanh nghiệp 4.0

SIS MAC - Sự nổi bật duy nhất

  • 1 Có đến 15 Modul ưu việt, và không giới hạn mở rộng thêm tính năng.
  • 2 Tất cả thiết kế đều hướng tới trải nghiệm người dùng.
  • 3 Không giới hạn lựa chọn cơ sở dữ liệu
  • 4 Có đầy đủ các phân hệ phục vụ công việc hàng ngày của người kế toán.
  • 5 Đáp ứng được đầy đủ nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.
  • 6 Nhập, xuất các báo cáo trực tiếp, dễ dàng.
  • 7 Tích hợp 2 chiều hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp khác nhau.
  • 8 Có thể kết nối trực tiếp tới các thiết bị kiểm kê trên thị trường.
  • 9 Giải quyết được hầu hết các bài toán giá thành của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.
  • 10 Phân quyền chi tiết cụ thể đến từng cá nhân. Hoàn toàn theo dõi được hành vi người dùng.

SIS MAC - Khách hàng của chúng tôi

Chính sách bán hàng

Chương trình ưu đãi

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM